Huizen in Scherpenzeel te duur; jongeren vrijwel kansloos

Nieuws

Door raadsleden was een grote groep Scherpenzelers uitgenodigd om hun visie op het dorp en haar toekomst te geven. De fusie bleek uitgesproken voor en tegenstanders te kennen. Over een ander onderwerp was men het wel eens. De huizen in Scherpenzeel zijn duur. Voor jongeren is het lastig om een huis te vinden.

SCHERPENZEEL – Scherpenzelers maken zich zorgen over de vergrijzing van het dorp. Ook vinden ze dat er te weinig voor starters en senioren gebouwd wordt. Dat bleek uit het gesprek dat commissaris van de Koningin Clemens Cornielje onlangs met inwoners had tijdens zijn bezoek aan Scherpenzeel.

door Gerhard te Winkel

Een spreker wees er op dat de gemeente wel haar best doet huizen voor starters bereikbaar te maken. Er is een starterlening en sinds kort maken mensen ook daadwerkelijk gebruik van dit middel.

Te weinig grond

Een ander verklaarde dat veel jongeren wel in Scherpenzeel willen blijven wonen, maar geen kans hebben. Er is te weinig grond om te bouwen. Bovendien blijk het ingewikkeld te zijn bouwprojecten te realiseren.

In dit opzicht zou een fusie soelaas kunnen bieden. Woudenberg heeft serieuze plannen om 2000 woningen te bouwen. Ook in Renswoude zou de schop de grond in kunnen. Voor mensen, die in de kern Scherpenzeel willen blijven wonen, zijn deze plannen geen oplossing.

Cornielje vroeg aan de aanwezige jongeren of zij van plan waren in het dorp te blijven wonen. Ook wilde hij weten waarom ze in Scherpenzeel zouden willen blijven. De jongeren gaven echter aan dat ze niet koste wat het kost, een woning willen vinden. Cornielje begreep dat dit een lastig probleem was. Hij beloofde dat hij eens zou kijken of de provincie Scherpenzeel kan helpen.

Seniorenwoning

Er werd gezegd dat een dorp met alleen senioren niet goed is. Daarom zou de gemeente een beleid moeten maken, dat senioren de kans biedt een kleinere woning of een appartement te betrekken. Hun oude woningen zouden dan door gezinnen betrokken kunnen worden. Er is haast geboden, vond een spreker.

Een andere inwoner keek daar heel anders tegenaan. ,,Als de gemeente lang wacht komen de huizen van de senioren vanzelf wel vrij, als ze overlijden’’, merkte hij cynisch op. De Commissaris van de Koningin zag echter wel mogelijkheden voor andere oplossingen.

advertentie