zondag 17 juni

Nieuws

Scherpenzeel

Herv. Gemeente: zo. 9.25 uur: ds. E.K. Foppen, Bleiswijk; 18.25 uur: ds. J. Bogerd.

Hersteld Hervormde Gemeente, Wittenbergschool: zo. 9.30 uur: kand. M. Diepeveen; 18.30 uur: kand. R.W. Mulder.

Prot. Gemeente ‘De Achthoek’: zo. 10.00 uur: ds. D. Boekema.

Vrije Evangelische Gemeente: zo. 9.30 uur: evang. J.G. Duijker, Veenendaal, H.A.

Chr. Geref. Kerk, De Heijhorst: zo. 9.30 uur en 18.30 uur: ds. H.P. Brandsma, H.A.

Geref. Gemeente: do. 14 juni 19.30 uur: student M. Joosse; zo. 10.00 uur en 18.30 uur: Leesdienst.

RK Parochie St. Antonius Abt (Heijhorst): zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering.

Renswoude

Herv. Gemeente: zo. 9.30 uur: ds. G. Boer; 18.30 uur: prof. C.G. Baart.

Geref. Kerk: zo. 9.30 uur: dhr. J. Hessels Mulder, Drempt.

Woudenberg

Herv. Gemeente: zo. 8.30 uur: ds. C.B. Stam, H.A.; 10.45 uur: ds. A.L. van Zwet, H.A.; 16.30 uur: ds. C.B. Stam; 18.30 uur: ds. A.L. van Zwet.

Hersteld Hervormde Gemeente: zo. 9.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas, H.A.; 18.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas, nabetr. H.A.

Protestantse Gemeente De Voorhof: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra, Ermelo; 18.30 uur: ds. A.J. Plaisier.

Oud Geref. Gemeente: 9.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie H. Catharina: wo. 13 juni 9.30 uur: Woord- en gebedsviering, mevr. M. van der Worp; zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, gezinsviering, pastoor H. Woorts, m.m.v. kinderkoor.

Evangeliegemeente Nieuw Leven, De Camp: 10.30 uur: bijeenkomst.

Grace Chr. Fellowship, Geeresteinselaan 87: zondag 11.00 uur: samenkomst; wo. 20.00 uur: bijbelstudie en bidstond (Ned./Eng.).

Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur: Theocratische school; 20.15 uur: dienstvergadering; zo. 10.00 uur: openbare lezing; 10.55 uur: Wachttorenstudie.

Stichting Vergaderlokaal ‘Rumelaar’: tot 19 september geen dienst.

Medische diensten

advertentie