Vasthouden aan plan

Nieuws

SCHERPENZEEL - Het bestuur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei adviseert de provincies Utrecht en Gelderland vast te houden aan het Reconstructieplan bij het aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Deze wet is op 1 mei in werking getreden.

Provinciale Staten van beide provincies moeten aanwijzen welke ‘zeer kwetsbare gebieden’ in het kader van deze wet aangehouden moeten worden. Veehouderijbedrijven binnen 250 meter afstand van deze zeer kwetsbare gebieden worden sterk beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van veehouderijbedrijven is in deze zone niet toegestaan.

advertentie