Afbeelding
Archieffoto: Koen Suyk

Nieuwe spelregels sociale huur

Nieuws

SCHERPENZEEL Met de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 op 1 juli aanstaande worden nieuwe spelregels van kracht voor de sociale huursector. Huren moeten meer worden afgestemd op de inkomensniveaus van de doelgroep en de (ontwikkeling van) de lokale woningvoorraad moet worden bepaald door prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders.

De nieuwe wet biedt de gemeenten nog maar beperkt mogelijkheden om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. Alleen als men de noodzaak hiertoe heeft onderbouwd met een schaarsteonderzoek mogen gemeenten nog wat nadere regels vastleggen in een huisvestingsverordening. Als zo'n verordening niet voor 1 juli 2015 door de gemeente wordt vastgesteld, dan bepaalt de markt de verdeling. 

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 9 juni.

advertentie
advertentie