Afbeelding

GemeenteBelangen vraagt om aanpak markt Scherpenzeel

Nieuws

SCHERPENZEEL Steeds grotere verkoopwagens, auto's bij de kramen, her en der in het dorp geparkeerde vrachtwagens; volgens GBS-voorman Henk Brons (foto) wordt het hoog tijd om een goed plan te bedenken voor de weekmarkt in Scherpenzeel.

Margreet Hendriks

Brons bracht de weekmarkt ter sprake bij de behandeling van de meerjarenbegroting in de raadscommissie. Het college meldt daarin dat zal worden bekeken in hoeverre de positionering van de markt kan worden aangepast om gebieden in het centrum efficiënter in te richten en onwenselijke situaties met geblokkeerde uitritten en parkeervoorzieningen op te lossen. Voorwaarde hierbij is volgens het college dat de positionering kan wijzigen zonder hiermee de belangen van de marktkooplieden onevenredig te schaden. Het inrichtingsplan van de markt is al vaker onderwerp van discussie geweest in de gemeenteraad. Bewoners van appartementencomplexen aan de Markstraat ondervinden hinder van de weekmarkt. Zij zijn elke week gedwongen om hun auto's al op dinsdagavond elders te parkeren omdat er gedurende de markt op woensdag niet in- en uitgereden kan worden.

Dit geldt niet alleen voor de bewoners met een eigen parkeerplek in de onderliggende parkeergarage aan de Marktstraat. Ook het gebruik van het parkeerterrein en de garages achter het tegenoverliggende complex worden vanwege de markt beperkt. Omwonenden hebben de gemeente in het verleden al vaker verzocht om de inrichting van de weekmarkt aan te passen en een deel van de kramen aan de Marktstraat te verschuiven richting het Plein 1940.

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 20 oktober.

advertentie