´Concept nog voor verkiezingen gereed´

Nieuws

RENSWOUDE De Omgevingswet, die bepalend is voor de woon- en leefomgeving in dorp of stad wordt 1 januari 2021 van kracht. Daarom zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen.

,,Deze visie geeft aan hoe de omgeving, zowel de bebouwde kom als het buitengebied van Renswoude, er in de toekomst uit gaat zien", legt burgemeester Petra Doornenbal uit. ,,Het is de bedoeling om met elkaar te overleggen over wat je wel en niet belangrijk vindt. Als gemeentebestuur horen wij graag hoe de inwoners aankijken tegen Renswoude in 2030."

[MEEDENKEN] ,,Vandaar ook dat we ieder ervan willen overtuigen wat de Omgevingswet en die Omgevingsvisie voor hen gaat betekenen. We willen dat inwoners meepraten over hoe het dorp Renswoude er straks uit ziet. Willen ze dat de gemeente groeit of juist niet? Moeten we straks wel weer woningen bouwen en moet er wel of geen uitbreiding van het bedrijventerrein komen? Om je als gemeentebestuur en gemeenteraad een goed oordeel te kunnen vormen, is draagvlak nodig. Daarom moeten mensen meedenken", aldus Doornenbal.

[INFORMATIEMARKT] Om inwoners de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren over die nieuwe Omgevingswet en ook zelf met ideeën te komen voor de op te stellen Omgevingsvisie wordt donderdag 30 november een informatiemarkt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Marcel Jansen, hoofd algemene zaken: ,,In Beekweide kunnen we de komende jaren nog binnen de zogenaamde rode contour woningen bouwen, maar wat doen we als Beekweide volgebouwd is? Zo kan je kiezen voor uitbreiden buiten de ´rode contour´, maar de vraag is, willen we dat en waar dan? Via de Omgevingsvisie geef je aan of en zo ja waar je als gemeente wilt uitbreiden". Volgens Doornenbal is het noodzakelijk om alle invalshoeken met een positieve grondhouding te bekijken.

[FIJNSTOF] Jansen wijst op het probleem van fijnstof. ,,Dat is typisch zo'n probleem waar de GGD op wijst. Je kunt je dan afvragen of je overal wel agrarische bedrijven moet laten uitbreiden. Je zult ook rekening moeten houden met nieuwe woningen in het buitengebied die je weer niet te dicht bij grote agrarische bedrijven wilt realiseren.´´

Doornenbal is van mening dat de Omgevingswet ook mogelijkheden biedt. Jansen is van mening dat het de agrariërs zijn die het landschap beheren, terwijl Doornenbal direct opmerkt dat men bijvoorbeeld ook het bos, de beken en de Grebbelinie in tact wil laten. Ze denkt dat bepaalde veranderingen moeilijk tegen te houden zijn. Een voorbeeld daarvan is het winkelgedrag, het kopen via internet. ,,Het is de bedoeling dat de conceptvisie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen gereed is. Dan kan de nieuwe gemeenteraad één en ander omstreeks mei 2018 vaststellen. Straks zullen allerlei plannen hierop gebaseerd worden. Denk aan zaken als: voor wie willen we bouwen, bijvoorbeeld welk type woningen. Past iets wel of niet, denk aan de opwekking van elektriciteit en past een grote bouwmarkt wel in de één of andere lege stal in het buitengebied".

De gemeente vraagt inwoners te reageren. Dat kan schriftelijk via Postbus 8, 3927 ZL Renswoude; via de mail: omgevingsvisie@renswoude.nl; de website: www.renswoude.nl/omgevingsvisie en Facebook: www.facebook.com/omgevingsvisie. Ook de leerlingen van de groepen 8 van de Basisscholen is gevraagd om hun inbreng te leveren.

advertentie