Afbeelding
Pixabay

Meer WW-uitkeringen in maart door coronavirus

16 april 2020 om 10:20 Corona

SCHERPENZEEL De horeca en de uitzendbureaus incasseren de grootste klappen als het gaat om werkgelegenheid. Het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren fors toe. Ook veel winkelmedewerkers en chauffeurs verloren hun baan, terwijl de culture wereld het eveneens zeer moeilijk heeft. Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag heeft gepresenteerd.

Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 viel een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

In maart ontstonden in arbeidsmarktregio Foodvalley 438 nieuwe WW-uitkeringen en werden 381 WW-uitkeringen beëindigd. Per saldo nam het aantal WW-uitkeringen met een kwart toe ten opzichte van februari. Deze cijfers willen overigens niet zeggen dat de mensen van wie de WW-uitkering werd stopgezet, nu een baan hebben. Het kan ook zijn dat ze geen recht meer hebben op en WW-uitkering en in de bijstand terecht zijn gekomen of - afhankelijk van hun situatie - helemaal geen uitkering meer krijgen.

In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart niet veel hoger, of zelfs lager, dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 3 procent hoger dan in februari 2019.

ZORG EN WELZIJN In de horeca, catering, cultuurhoek en uitzendbureaus kwamen vooral veel jongeren zonder werk te zitten. De uitbraak van het coronavirus en de 'intelligente lockdown' legden de werkzaamheden stil in deze sectoren. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Eind maart telde Foodvalley 3.527 WW-uitkeringen. Dat is 2 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in deze regio nam in maart toe met 52 uitkeringen (1,5 procent) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in FoodValley nog altijd 278 lager (-7,3 procent).

De totale toenames en afnames in maart ten opzichte van februari per gemeente: Ede (+24), Barneveld (+4), Renswoude (+4), Scherpenzeel (-5), Veenendaal (+27), Wageningen (-5), Renkum (-4), Rhenen (+7).

NEDERLAND In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen.

advertentie
advertentie