Duurzaamheid is een van de onderwerpen waarover een burgerpeiling kan worden gehouden
Duurzaamheid is een van de onderwerpen waarover een burgerpeiling kan worden gehouden Margreet Hendriks

Scherpenzelers mogen lokaal beleid beoordelen

29 mei 2023 om 07:00 Maatschappelijk

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel gaat in 2023 een burgerpeiling houden, om te weten komen hoe de inwoners het beleid van de gemeente beoordelen. De uitkomsten daarvan worden gebruikt bij het ontwikkelen en bijstellen van het gemeentelijk beleid en worden gepubliceerd op de VNG-vergelijkingssite waarstaatjegemeente.nl.

De wethouder Gerard van Deelen en Evert van de Glind staan woensdag 31 mei op de jaarmarkt in het centrum van Scherpenzeel, om om in gesprek te gaan met inwoners over het gementelijk beleid en ze ‘vte verleiden’ om zich in te schrijven voor het inwonerspanel.

GERICHT MEEDENKEN

De peiling, die ergens dit jaar uitgevoerd gaat worden door onderzoeksbureau Research2Evolve, wordt per post en online gehouden onder alle inwoners van 18 jaar en ouder, zo heeft het college onlangs besloten. Behalve het verkrijgen van een goed beeld over de manier waarop inwoners tegen het beleid van de gemeente aankijken, hoopt het college met de peiling ook meer inwoners enthousiast te maken om zich aan te melden voor het al bestaande digitaal inwonerspanel. De gemeente ontwikkelt allerlei plannen voor de leefomgeving, met als doel de inwoners daarbij graag zoveel mogelijk te betrekken. Het digitaal inwonerspanel, waaraan iedere inwoner van Scherpenzeel van 16 jaar en ouder via zijn computer of laptop kan meedoen, is een belangrijke bron van informatie voor de gemeente om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving. 

In de vragen aan de panelleden komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals dienstverlening, groenonderhoud, duurzaamheid of zorg en welzijn. Hoe meer de gemeente weet over wat inwoners belangrijk vinden voor hun straat of het dorp, hoe beter zij daarop kan inspelen en de kwaliteit van beleid in projecten kan verbeteren, zo wordt benadrukt. Ook wil de gemeente door het inwonerspanel heel gericht mensen benaderen die het leuk vinden om regelmatig mee te denken via een online vragenlijst. Zo hoeft de gemeente inwoners die hier minder interesse in hebben niet onnodig vaak lastig te vallen met vragenlijsten.

GEANONIMISEERD

Inwoners die meedoen aan het digitaal inwonerspanel krijgen ongeveer drie tot vijf keer per jaar een e-mail met een link, om een digitale vragenlijst over een actueel thema te beantwoorden. Hun persoonlijke gegevens worden uiteindelijk losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat de gemeente Scherpenzeel alleen informatie krijgt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Wie zich hiervoor aanmeldt, bepaalt per keer zelf om mee te doen of niet. Na afloop van het onderzoek stuurt de gemeente de deelnemers de resultaten.

NAAR BINNEN DENKEN

Het bureau dat in 2023 de grote inwonerspeiling voor de gemeente gaat uitvoeren, helpt de gemeente ook bij het beheren van de gegevens van het inwonerspanel en het maken, uitzetten en verwerken van enquêtes. Daarnaast houdt het bureau in de gaten of in het panel de samenleving van Scherpenzeel is vertegenwoordigd (representatie). Hoewel het bureau ook in staat is tot correcties wanneer een bepaalde groep inwoners in de reacties ondervertegenwoordigd is, hoopt het college dat steeds meer inwoners zich zullen gaan aanmelden voor dit panel. ,,Door de groei van het aantal deelnemers wordt dit online platform nog representatiever en dat vergroot de participatiewaarde van de enquêtes die door dit inwonerspanel worden ingevuld’’, aldus het college, dat meer ‘van buiten naar binnen’ wil denken.

Wie op dit moment graag persoonlijk iets kwijt wil over actuele zaken of veiligheid in de wijk, kan op donderdag 1 juni terecht bij het Inwonersplatform Scherpenzeel (de gezamenlijke wijkplatforms Oost en West). Het platform komt die avond bijeen in de vergaderruimte boven de gemeentewerf aan ‘t Zwarte Land 25. Naast de leden van het platform zijn ook medewerkers van de gemeente, politie, Woonstede en boa’s aanwezig. Van 19.30 tot 20.00 uur is iedereen welkom is die iets wil melden aan het Inwonersplatform. Meer informatie is te vinden op www.scherpenzeel.nl/inwonersplatform.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie