Herman van Ginkel biedt burgemeester Harry de Vries zijn petitie voor een Zelfstandig Scherpenzeel aan.
Herman van Ginkel biedt burgemeester Harry de Vries zijn petitie voor een Zelfstandig Scherpenzeel aan. Margreet Hendriks

Petitie ‘Zelfstandig Scherpenzeel’ aangeboden

Politiek

SCHERPENZEEL Initiatiefnemer Herman van Ginkel heeft de resultaten van zijn petitie voor een Zelfstandig Scherpenzeel aangeboden aan burgemeester Harry de Vries. De overhandiging vond plaats voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. De petitie is 614 keer ondertekend.

Van Ginkel liet na afloop van de vergadering weten blij te zijn met het vorige week genomen raadsbesluit om aan te koersen op blijvende zelfstandigheid van de gemeente. Wel maakt hij zich zorgen over de druk die door de provinciaal bestuurders op Scherpenzeel wordt uitgeoefend om gemeentelijke herindeling te overwegen. Zo liet Gedeputeerde Staten eind vorige week nog laten weten dat er half januari een keiharde deadline ligt voor het nieuwe college om duidelijk te maken hoe men wil voldoen aan de voorwaarden voor een duurzaam zelfstandig Scherpenzeel. Zo niet dan wil de provincie zelf de regie gaan pakken. 

Van Ginkel heeft zijn zorgen over de bemoeienis van de provicie inmiddels ook geuit in een e-mail die hij heeft verzonden aan alle fracties in de Gelderse Staten. In zijn schrijven wijst hij erop dat Scherpenzeel er in veel opzichten goed voor staat. ,,Er zijn veel voorzieningen, de betrokkenheid van inwoners en de sociale cohesie is groot en financieel is het in Gelderland de gemeente met de minste (want geen) schulden. Zeker in het licht van het nieuws dat gemeenten in Gelderland massaal interen op reserves, verdient Scherpenzeel niet de bejegening die het momenteel van de zijde van de provincie Gelderland moet ondergaan. Misschien heeft Scherpenzeel zelfs iets voor op veel gemeenten, omdat hier de urgentie van het versterken van bestuur en organisatie inmiddels terdege wordt gezien en alle aandacht daarop is gericht. Er is veel werk aan de winkel en dat is een zaak van maanden en jaren. Het stellen van ultimatums door de provincie draagt niet bij aan de zorgvuldigheid die hier is vereist. Dat bijvoorbeeld in de gemeenteraadsvergadering over de toekomstvisie een wisseling in de coalitie en de benoeming van nieuwe wethouders onder grote tijdsdruk stond, is in hoge mate te wijten aan de druk van buitenaf, van de zijde van de provincie. Ik betreur dit zeer omdat de gemeenteraad er juist mee is gediend dat meerderheid en minderheid constructief samenwerken en dan moet er tijd zijn om zoiets pijnlijks als een wisseling van coalitiepartners goed uit te praten.’’

In zijn e-mail maakt Van Ginkel ook melding van de petitie en zijn initiatief op de website www.verenigdscherpenzeel.nl  om inwoners hun kennis en ervaring op verschillende terreinen te laten aanbieden en inbrengen om bestuur en organisatie van de gemeente te versterken. ,,Zo wordt bijvoorbeeld het zwembad met inzet van veel vrijwilligers in stand gehouden en zo functioneren ook verenigingen en kerken door de inzet van veel betrokken leden’’ aldus Van Ginkel die meent dat Scherpenzeel zich hierdoor als kleine gemeente kan gaan onderscheiden en een voorbeeldfunctie vervullen.

Van Ginkel doet in zijn schrijven een dringende oproep aan de Statenfracties om er bij de provinciale bestuurders op aan te dringen dat Scherpenzeel een eerlijke kans krijgt, dat de provincie meewerkt aan de (kroon)benoeming van een nieuwe burgemeester en ook verder college, raad en inwoners van Scherpenzeel van harte ondersteunt en stimuleert bij het werk dat gedaan moet worden. Want dat er werk aan de winkel is, wordt terdege beseft’’ aldus Van Ginkel die daarbij ook opmerkt dat in de meeste verkiezingsprogramma’s voor de provinciale statenverkiezingen staat dat partijen van mening zijn dat gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf moeten worden opgelegd.

Hoewel de e-mail er al een weekje geleden uit is gegaan, heeft Van Ginkel tot nu toe nog geen reacties daarop mogen ontvangen. ,,Ik had op zijn minst wel en ontvangstbevestiging verwacht van één of twee van de 15 Statenfracties. Helaas. Maar wat niet is kan misschien nog komen.’’

advertentie
advertentie