Afbeelding
Gemeente Scherpenzeel

Peiling: meerderheid Scherpenzelers wil zelfstandig blijven

Politiek

SCHERPENZEEL Een meerderheid van de Scherpenzelers ziet een gemeentelijke herindeling met Barneveld niet zitten. Bij een inwonerpeiling geeft 86,91 procent van de inwoners de voorkeur aan zelfstandigheid. Meer dan de helft van de Scherpenzelers nam deel aan de peiling: 58,88 procent. Dit komt neer op 4630 ingeleverde stembiljetten.

De peiling is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. In de uitslag van de peiling ziet het college van b. en w. in Scherpenzeel een bevestiging van zijn zelfstandige koers. De provincie Gelderland heeft begin juni aangekondigd de gemeente Scherpenzeel te willen herindelen met Barneveld, onder meer omdat Scherpenzeel te weinig bestuurskracht zou hebben. In een eerste reactie op de uitslag benoemt wethouder Izaäl van Ekeren draagvlak als 'essentiële randvoorwaarde' voor politiek Den Haag om mee te werken aan een herindeling: ,,Het staat nu onomstotelijk vast dat hier geen draagvlak voor is. Dat is een belangrijk signaal, zowel voor de provincie als voor het Rijk. En ook voor ons, als gemeentebestuur. We doen het tenslotte voor onze inwoners, hun wensen zijn voor ons leidend. Erg blij zijn we dat de Scherpenzelers hier ook zo over denken en er draagvlak is voor een zelfstandig Scherpenzeel." 

Van Ekerens collega Henny van Dijk zegt dat het college van Scherpenzeel zich de komende periode hard zal blijven maken voor een zelfstandige koers. ,,We lopen in gemeenteland voorop op het gebied van sociale voorzieningen. Dit willen we ook zo houden en als zelfstandige gemeente houden we de regie hierop." Wethouder Gerard van Deelen vult aan: ,,Het behoud van De Breehoek, en voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad, is voor ons een harde eis. Zelfstandigheid biedt daarvoor de beste perspectieven. Nu dat de meerderheid de voorkeur heeft voor een zelfstandig Scherpenzeel komt dit ook dichterbij en kunnen we hier in gaan investeren."

De Scherpenzeelse oppositie, unaniem voorstander van herindeling, had wel verwacht dat veel inwoners tegen een gemeentelijke herindeling zouden zijn. ,,Houd zo'n peiling in een willekeurige andere gemeente, en je krijgt ongeveer deze uitslag", zegt ChristenUnie-raadslid Aart van de Peut. ,,Tel daarbij het vijandsbeeld op dat het college heeft gecreëerd, dan is deze uitslag natuurlijk geen verrassing." Zo kijkt ook ProScherpenzeel-fractievoorzitter Willem Schuur naar de uitslag. ,,Dit was een peiling, in de sfeer van: wilt u meer of minder belasting betalen. Dan krijg je dit soort uitslagen. Deze enquete was behoorlijk eendimensionaal opgezet door het college: zelfstandigheid of herindeling. Voor het scenario zelfstandigheid was de argumentatie in onze ogen discutabel en een herindeling heeft men helemaal niet willen onderzoeken."

Van de Peut zegt wel verrast te zijn over de, in zijn ogen, lage opkomst bij de peiling. ,,Die is aanmerkelijk lager dan bij normale verkiezingen." Zijn partij blijft erbij dat een herindeling met Barneveld de beste keuze is om de bestuurskracht in de gemeente te versterken. ,,Want daar gaat het werkelijk om: zijn wij in staat om de komende jaren de zelfstandigheid te bewaren? Natuurlijk wil iedereen het liefst zelfstandig blijven. Maar als we dat doen, moeten we nu veertien nieuwe ambtenaren aannemen. Dat kost structureel 1,4 miljoen euro per jaar. Dat moeten Scherpenzelers allemaal samen opbrengen. Zet die investering af tegen Barneveld, dat een goed ambtelijk apparaat heeft, dan kun je met veel minder kosten hetzelfde bereiken."

advertentie