Burgemeester Eppie Klein.
Burgemeester Eppie Klein. Vakfotografie Westerduin

Burgemeester Klein onder vuur vanwege brief

27 augustus 2021 om 15:45 Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL De brief die burgemeester Eppie Klein op 6 juli verstuurde aan Provinciale Staten, met de oproep om geen besluit te nemen over het herindelingsadvies zolang er vraagtekens zijn over de zorgvuldigheid c.q. integriteit van het gevoerde proces, dreigt een flink staartje te krijgen. 

Aanleiding is een mail die Commissaris van de Koning John Berends aan de oppositiepartijen CDA, CU en Pro Scherpenzeel heeft gestuurd over een gesprek dat hij hierover met Klein heeft gevoerd. Daarin zou de burgemeester aan de commissaris hebben laten weten ‘ernstig in verlegenheid te zijn gebracht’ door zijn mail PS en ‘passende maatregelen te zullen nemen’…

EIGEN BRIEF ,,Hoe kan burgemeester Klein ernstig in verlegenheid zijn gebracht door een brief die hijzelf heeft geschreven en doen uitgaan’’ vragen de fractievoorzitters van de oppositiepartijen zich af. ,,Staat hij niet langer achter zijn eigen woorden in de brief van 6 juli of komt hij daarop terug?’’ 

De betreffende brief was voor de oppositiepartijen al eerder aanleiding tot een stevige schrijven aan de commissaris en PS, waarin zij lieten weten de actie van Klein onbesuisd te vinden en zich als voorstanders van een fusie niet serieus genomen te voelen door de voorzitter van de gemeenteraad. Hun verzoek aan de commissaris om ‘naar bevind van zaken te handelen’ heeft kennelijk geresulteerd in het gesprek waarover Berends in zijn mail naar de fractievoorzitters van de oppositiepartijen verslag doet. 

ALARMBELLEN Daarmee is de kous – gezien de inhoud – voor Peter Klaassen (CDA), Marieke van de Beek (CU) en Annet van Riel (PRO) echter allerminst af. De nieuwe informatie uit Arnhem heeft alle alarmbellen doen afgaan en zijn aanleiding tot maar liefst 15 schriftelijke vragen aan de burgemeester. Zo willen zij van Klein weten of hij de brief aan PS destijds persoonlijk heeft opgesteld en verzonden, dan wel hiertoe opdracht heeft gegeven. Ook vraagt men Klein of hij achter de volledige inhoud van die door hem ondertekende brief stond of staat en welke overwegingen hem ertoe hebben gebracht deze aan de Statenleden te sturen. 

VERKEERDE UITLEG Verwarrend vindt men ook dat Klein een dag later opnieuw een bericht aan PS heeft doen uitgaan waarin hij stelt dat zijn brief, ‘die hij vanuit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid in relatie tot de gemeenschap Scherpenzeel heeft geschreven’ een verkeerde uitleg heeft gekregen. De oppositiepartijen slaan ook aan op de mededeling van de commissaris dat de burgemeester heeft toegezegd ‘passende maatregelen te zullen treffen’. ,,In welke zin zijn passende maatregelen nodig en waaruit bestaan deze?’’ De commissaris meldt de oppositie ook dat hij de burgemeester ‘de gelegenheid heeft gegeven de situatie op te lossen’ en hem daarbij zelfs steun heeft toegezegd. ,,Welke situatie moest worden opgelost en op welke manier is dat gebeurd?’’ willen zij weten, refererend aan de mededeling van Berends dat hij Klein heeft geadviseerd om ‘met name over de ware toedracht’ open en transparant te communiceren.

GEEN PLEZIER CDA-voorman Peter Klaassen laat namens de fractievoorzitters van de oppositiepartijen weten er geen plezier in te scheppen om de burgemeester op deze manier te bevragen. ,,Naar aanleiding van de mail van de commissaris hebben wij tot twee keer toe uitvoerig telefonisch contact gehad met de burgemeester in de hoop antwoorden te krijgen op onze vragen. Dat is helaas niet gebeurd. Integendeel. Eigenlijk riepen de gesprekken, die eerst ik en later Marieke van de Beek afzonderlijk met Klein hebben gevoerd, alleen maar meer vragen op. Dan kunnen wij niet anders dan middels het stellen van deze schriftelijke vragen proberen duidelijkheid te krijgen over de ‘situatie’ waarover de commissaris spreekt. Of er echt iets aan de hand moet nog blijken, maar het beeld wat wij tot nu toe hebben gekregen stelt ons niet gerust en roept in elk geval vragen op. In zo’n geval moet je als raadslid je controlerende taak serieus nemen, hoe lastig dat misschien voor de betrokkene(n) ook is.’’

Zowel burgemeester Klein als Commissaris van de Koning John Berends zijn benaderd voor commentaar op de onverwachte nasleep van de brief van Klein aan PS, maar konden voor het ter perse gaan van deze krant nog niet reageren.

Margreet Hendriks

advertentie
advertentie