Burgemeester Eppie Klein
Burgemeester Eppie Klein Vakfotografie Westerduin

Commissaris Berends ontslaat waarnemend burgemeester Klein

7 oktober 2021 om 19:04 Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL/BARNEVELD Commissaris van de Koning John Berends heeft waarnemend burgemeester Eppie Klein donderdagavond uit zijn ambt ontheven. Aanleiding hiervoor zijn, aldus de provincie, ‘de tegenstrijdige verklaringen die hij geeft over een ernstige interventie in een democratisch proces en de wijze waarop de burgemeester in deze situatie heeft gehandeld’. 

Het gaat hier om de e-mail die Klein stuurde op de dag dat Provinciale Staten debatteerden over de mogelijke fusie tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Hierin riep Klein de Statenleden op om het herindelingsadvies die dag niet vast te stellen.

De e-mail leidde tot grote commotie. Volgens de oppositie in Scherpenzeel en verschillende Statenfracties stelde Klein zich hiermee ‘partijdig’ op in het herindelingsdossier en had hij openlijk vraagtekens gezet bij de integriteit van Commissaris Berends en gedeputeerde Markink. Aanleiding voor de e-mail, zo werd eerder deze week duidelijk na een WoB-verzoek van de Statenfractie van de SP, was een geheim gehouden e-mail van de provincie Gelderland die onbedoeld bij de gemeente Scherpenzeel terecht was gekomen. Daarin schrijft een medewerker van de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van de provincie dat er ‘munitie’ moet worden gevonden om de ‘financiële stabiliteit van S’zeel in twijfel te kunnen trekken’. Die informatie zou in een document moeten worden vervat (‘geen officieel stuk dat naar de Staten gaat’) waarmee ‘Jan en de Commissaris’ (Gedeputeerde Jan Markink en Commissaris van de Koning John Berends) kritische vragen van Statenleden zouden kunnen weerleggen. Naar aanleiding van die provinciale e-mail stuurde Klein de volgende dag zijn mail naar de Staten: ,,Zolang de integriteit van het proces niet boven elke twijfel verheven is, vind ik het erg lastig om dit herindelingsadvies aan de inwoners van Scherpenzeel uit te leggen’’, schreef hij.

De afgelopen week sprak Berends met Klein. De provincie schrijft in een persbericht: ,,De mail is in naam van de burgemeester verstuurd, vlak voor besluitvorming over de herindeling. De waarnemend burgemeester heeft verteld dat de mail niet van zijn hand is en dat hij pas vlak voor de Statenvergadering op de hoogte was van de mail. De mail is volgens de burgemeester door een ambtenaar van de gemeente Scherpenzeel op het cruciale moment aan Provinciale Staten verstuurd. In tegenstelling tot eerdere verklaringen zei de waarnemend burgemeester nu wél inhoudelijk achter de mail te staan. Ook trok hij eerdere verklaringen in waarin hij had gezegd maatregelen te willen treffen tegen de ambtenaar die de mail heeft verstuurd.”

Commissaris Berends neemt de zaak zeer hoog op. Hij had Klein aangesteld als ‘onafhankelijk procesbegeleider’, om ‘verbinding te leggen en rust te creëren. Dat ziet hij nu onvoldoende terug, zo laat hij in de persverklaring optekenen. ,,De opstelling, handelwijze en wisselende verklaringen van de waarnemend burgemeester passen niet bij een integer openbaar bestuur. Deze waarnemer is verstrikt geraakt in zijn eigen tegenstrijdige verklaringen. Daarnaast heeft hij geen invulling gegeven aan zijn onafhankelijke en verbindende rol als burgemeester. Ik betreur dat het zover is gekomen. Ik ben me bewust van de impact van deze beslissing, maar ik kan en mag niet wegkijken als een waarnemend burgemeester niet zuiver handelt.”

Berends laat weten nu een nieuwe burgemeester te gaan zoeken, ,,die samen met de gehele gemeenteraad invulling kan geven aan een nieuwe koers.” Dit zal een kroonbenoemde burgemeester zijn, zo heeft minister Ollongren in haar besluit om een streep te zetten door de mogelijke fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel laten weten. Zij schrijft hierover: ,,De gemeente Scherpenzeel moet zo snel mogelijk een gemeente worden waarmee het goed samenwerken is. Scherpenzeel is afhankelijk van samenwerking en van goede relaties in de regio. Het vergt de nodige inzet en ontwikkeling van vaardigheden om een betrouwbare partner te zijn. Ik hoop dat de gemeenteraad hierin ook een rol ziet voor een nieuwe door de kroonbenoemde burgemeester en op zoek gaat naar een burgemeester die Scherpenzeel positioneert als een gemeente die wil en moet samenwerken om zelfstandig te kunnen blijven.”

Sinds 2017 stonden er drie waarnemers aan het roer in Scherpenzeel, in verband met een mogelijke gemeentelijke herindeling. Het fusieproces met Barneveld kwam vandaag tot een einde: minister Ollongren besloot hier een streep door te zetten.

advertentie
advertentie