Afbeelding
Modiform

Modiform dient plan 't Zwarte Land II in

Zakelijk

SCHERPENZEEL Modiform, kartrekker van de Initiatiefgroep ’t Zwarte Land ll, heeft haar plan voor ’t Zwarte Land ll ingediend bij de gemeente Scherpenzeel. Het plan omvat een voorstel voor 2,5 hectare ontwikkeling voor lokale ondernemers, 2,5 hectare voor Modiform en 2,5 hectare voor groene inpassing. 

[GROENE INVULLING] De groene invulling komt om het bedrijventerrein. Hierbij worden de karakteristieken van het kampenlandschap als leidraad aangehouden. Met name de randen van het bedrijventerrein worden zo vormgegeven. Zo ontstaat volgens Modiform ,,een door beplanting besloten ruimte waar binnen de uitbreiding plaats kan vinden''. De noord-, oost- en zuidrand van het nieuwe bedrijventerrein zullen breed zijn en een 'groen karakter meekrijgen'. Hoe de Stationsweg ter hoogte van 't Zwarte Land II precies van een groene inrichting wordt voorzien zal later worden afgestemd.

[ZICHTBAARHEID] De afgelopen maanden heeft de Initiatiefgroep ’t Zwarte Land ll verschillende varianten onderzocht voor het bedrijventerrein ’t Zwarte Land ll. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen, onder wie de omwonenden, en op basis van deze uitkomsten is het definitieve plan ingediend. 

De dringende ruimtebehoefte onder Scherpenzeelse bedrijven, zo stelt Modiform, is aanleiding geweest om de ontwikkeling van ‘t Zwarte Land II te onderzoeken. Op basis van de huidige interesse van de lokale ondernemers dienen volgens het bedrijf voor deze partijen meerdere kavels gerealiseerd te worden met diverse afmetingen. Deze kavels vormen onder andere de rand van het te ontwikkelen terrein, zijde Stationsweg. ,,Dit biedt ondernemers zichtbaarheid voor hun bedrijf vanaf de Stationsweg.''

[MODIFORM] Naast ruimte voor lokale ondernemers is er 2,5 hectare beschikbaar voor Modiform. Het bedrijf dat al tientallen jaren in Scherpenzeel is gevestigd, staat bekend om haar kweek- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw. Maar Modiform houdt zich ook bezig met teeltsystemen en verpakkingsmateriaal voor groente, fruit en kruiden. Modiform zal op de 2,5 hectare volgens planning het hoofdkantoor en een opslaghal realiseren. 
 

[N224] De Initiatiefgroep heeft, mede op verzoek van de gemeente, gesprekken gevoerd met omwonenden, lokale ondernemers en de Stichting Grebbelinie in het vizier. In deze gesprekken werd meer dan eens gewezen op de locatie ten noorden van de N224. Modiform vindt dit een prima idee, omdat daarmee de impact op de omgeving minimaal is en het bedrijf de hoogste duurzaamheidsresultaten zou kunnen behalen.

advertentie