Uitbreiding basisschool De Wittenberg

Voorpagina

SCHERPENZEEL - Het Scherpenzeelse college heeft het programma onderwijshuisvesting 2015 vastgesteld. Op het programma staat een uitbreiding van basisschool De Wittenberg met 293 vierkante meter.

De uitbreiding is nodig omdat de prognose over een periode van vijftien jaar een toename van het aantal leerlingen laat zien. Het schoolbestuur ziet haar aanvraag voor uitbreiding van twee groepsruimten hiermee gehonoreerd en kan starten met de voorbereiding van het uitbreidingsplan. Het schoolbestuur treedt op als bouwheer en draagt zelf zorg voor de uitvoering van de bouw en de te volgen procedures.

advertentie