Van Donselaar begrijpt de gevoelens van die inwoners. ,,De provincie kijkt niet naar feiten of draagvlak voor een fusie in Scherpenzeel, maar gaat gewoon onverdroten door op de eerder ingeslagen weg. Alle rapporten van deskundigen zoals prof. Elzinga, prof. Frissen, dr. Verhagen of bureau BMC, waarin kritiek wordt geuit op het optreden en de beweringen van de provincie over hoe de gem...