,,Dat is niet aan ons”, stelt het college. Ollongren zette vorige week formeel een streep door het herindelingstraject. Over de gemeente Scherpenzeel schreef ze: ,,De basisdienstverlening is op orde, het voorzieningenniveau op peil, inwoners zijn tevreden en de financiële positie is behoorlijk robuust.” Die conclusie kwam niet overeen met de analyse die de provincie Gelderland eerder maakt en ...