Afbeelding
Margreet Hendriks

Reacties politiek Barneveld: ‘Bestuurskracht Scherpenzeel moet in de praktijk blijken’

7 oktober 2021 om 22:29 Politiek Fusie met Barneveld

BARNEVELD/SCHERPENZEEL Barneveldse raadsleden werden donderdagmiddag verrast door Ollongrens besluit om niet tot herindeling met de gemeente Scherpenzeel over te gaan. Volgens ChristenUnie-raadslid Lukas Scheijgrond heeft dit voor Barneveld geen consequenties. ,,Wel blijft bij ons de zorg dat in de toekomst de vraag voor een herindeling kan terugkomen”, reageert hij.

,,Mogelijk gaat Scherpenzeel diensten bij Barneveld afnemen en wellicht leidt dit tot een goede samenwerking. Maar of zelfstandigheid voor de langere termijn voor Scherpenzeel beter is, is een zaak voor Scherpenzeel en niet voor ons. Wij hebben ons gedurende het fusieproces steeds afgevraagd wat goed is voor onze inwoners. Scherpenzeel heeft hetzelfde gedaan.” Zijn partijgenoten in Scherpenzeel hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor een herindeling met Barneveld. ,,Zij vonden dat belangrijk voor de toekomst van het dorp. Daar was veel weerstand tegen en ik heb veel respect hoe ze daar mee om zijn gegaan.” 

Daan de Vries (CDA) is ook van mening dat het fusiebesluit voor Barneveld weinig uitmaakt. Hij staat er dan ook neutraal in. ,,Met Scherpenzeel erbij zagen wij kansen, zonder Scherpenzeel is het ook prima. De provincie vroeg ons om een rol te spelen voor een probleem in Scherpenzeel. Daar stonden we open voor. Dat het anders is gelopen, is ook goed. Ik ben vooral blij dat we nu door kunnen. We weten nu bijvoorbeeld ook dat we in maart volgend jaar verkiezingen hebben, en niet pas in november.” Het is nu aan Scherpenzeel om te laten zien dat ze het inderdaad zelfstandig kan. ,,Als Scherpenzeel diensten bij Barneveld wil afnemen, dan kan dat. Ik heb nooit het gevoel gehad dat er sprake was van een burenruzie. Het was te begrijpen dat er in Scherpenzeel emotie bij de discussie kwam kijken. Dat gaf onrust. Nu is er duidelijkheid en kunnen we allebei verder.”

Lokaal Belang-fractievoorzitter Mijntje Pluimers is ronduit blij met het besluit van de minister. Haar partij keerde zich tegen de voorgenomen fusie, met name gezien het beperkte draagvlak in Scherpenzeel. ,,Wij zijn zeer verheugd dat de minister kiest voor bestuurlijke integriteit”, zegt Pluimers. ,,Dat is ontzettend goed nieuws. Ze respecteert het beleidskader voor herindelingen. Wij zeggen al twee jaar dat het proces hier niet aan voldoet. Wij hebben daarom als partij de minister ook rechtstreeks aangeschreven met de vraag om af te zien van het indienen van een wetsvoorstel. En daarom zijn we ook heel content met dit verstandige besluit. Lokaal Belang gunt Scherpenzeel het allerbeste.”

SGP-fractievoorzitter Koos van der Tang heeft begrip voor de argumentatie van Ollongren. ,,Zij spreekt in feite Scherpenzeel na, als het gaat over de bestuurskracht van de gemeente. Ik begrijp dat. Maar of dit in de praktijk ook zo zal blijken, is nog afwachten.” De positie van de SGP op dit dossier was een bijzondere, aangezien de fracties in beide gemeenten verschillend over de fusie dachten: die in Scherpenzeel was er faliekant op tegen, terwijl de Barneveldse afdeling er positief tegenover stond. Volgens Van der Tang zijn de twee fracties wel ‘on speaking terms’ met elkaar. ,,Er is geen enkel probleem. We hebben continu contact met elkaar gehouden, al waren we het niet altijd met elkaar eens. En als dit gebeurde hebben we dat steeds, zoals het goede vrienden betaamt, met elkaar besproken.” Nu het besluit gevallen is, is Scherpenzeel in de ogen van Van der Tang ‘de grote verliezer’. ,,Zo zie ik dat. Ze had bij het mooie Barneveld kunnen horen, dat loopt ze nu mis. Het lijkt me best een grote uitdaging voor Scherpenzeel om alle taken in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven doen. Voor ons komt er nu energie vrij om onze eigen uitdagingen aan te pakken. En dat is hard nodig.”

Volgens VVD-leider Theo Bos is er gedurende het fusietraject de afgelopen 1,5 jaar ook veel energie verloren gegaan. ,,Ik ben een geboren optimist. Maar hier is heel veel energie in gestopt en die was niet altijd positief. Zonde.” Hij zag vanaf het begin kansen voor Barneveld bij een herindeling. ,,Daar ben ik eerlijk in: bij een fusie waren er mogelijkheden voor een beter loonhuis voor ambtenaren en een betere dienstverlening voor de inwoners. Dat gaat nu niet door. Maar goed, Barneveld blijft nu gewoon Barneveld. In die zin verandert er niets. Op naar de verkiezingen in maart volgend jaar.”

,,Jammer en fijn”, noemt Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) het besluit van de minister. ,,Jammer, omdat we er al lang mee bezig waren. Dan stel je je er toch een beetje op in. Scherpenzeel en Barneveld passen ook best bij elkaar.” Fijn is het volgens Van den Wildenberg, omdat er nu duidelijkheid is. ,,De fusie vroeg de laatste periode om steeds meer tijd. Je moet je voorbereiden en als de andere partij niet wil, dan is dat lastig.” Barneveld heeft in haar ogen steeds geprobeerd constructief mee te denken in het proces. ,,Wij hebben hier niet om gevraagd. Maar we moesten ermee aan de slag. Wij hebben ons steeds positief en tegelijk terughoudend opgesteld over wat we er precies van vonden. Wij hebben niet om dit proces gevraagd, maar het traject is goed verlopen. Nu kunnen we ons weer op Barneveld concentreren en dat doen we met liefde.”

Volgens Pro’98-voorman Arjen Korevaar heeft minister Ollongren Barneveld verlost van een ‘hoofdpijndossier’. ,,De tijd die we erin hebben gestoken, is voor niets geweest”, zegt hij. ,,Maar ik heb ook het gevoel dat we als Barneveld de afgelopen periode onderdeel zijn geweest van een experiment. Ze schrijft te hebben ingezien dat de beleidsregels niet praktisch zijn om toe te passen en dat ze een bijgesteld kader naar de Kamer gaat sturen. Dan zou ik denken: dan had je niet tot oktober door hoeven gaan met dit traject.” De verwachtingen van Ollongren over de toekomstige samenwerking tussen beide gemeenten, baren Korevaar zorgen. ,,Zij gaat er blijkbaar vanuit dat Barneveld genoeg capaciteit heeft om ook taken van een andere gemeente erbij te doen. Barneveld heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, moeite om ambtenaren te vinden. Als wij voor Scherpenzeel voor een commercieel tarief taken zouden gaan uitvoeren, moet je die mensen wel zien te vinden. De minister wil daar heel enthousiast over met beide gemeenten in gesprek gaan. Ik zie daar enórme uitdagingen.”

Het Barneveldse college van b. en w. laat in een eerste reactie weten het snelle besluit van de minister van Binnenlandse Zaken te waarderen. Inhoudelijk gaat het er nu nog niet op in; b. en w. hebben meer tijd nodig om Ollongrens besluit te bestuderen.

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie