Afbeelding
Pauw Media

Minister Ollongren blaast herindeling Barneveld-Scherpenzeel af

7 oktober 2021 om 14:56 Politiek Fusie met Barneveld

BARNEVELD/SCHERPENZEEL De herindeling tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel is van de baan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dit in een brief aan de gemeenten en Provinciale Staten van Gelderland laten weten.

Ollongren schrijft hierin dat ze het herindelingsadvies van de provincie Gelderland niet zal omzetten in een wetsvoorstel. Hiermee komt een einde aan het herindelingsproces. 

Volgens de minister heeft de provincie Gelderland in het herindelingsadvies onvoldoende aangetoond welke ‘evidente bestuurskrachtproblematiek’ met een herindeling worden opgelost. Dergelijke problemen spelen volgens haar momenteel niet. ,,Hierbij speelt mee dat er beperkt draagvlak voor een herindeling is”, voegt ze toe. In maart van dit jaar sprak 82 procent van de Scherpenzeelse bevolking zich tegen een herindeling uit bij een peiling. ,,Dat de voorgestelde oplossing niet breed werd gesteund in de gemeente en op grote weerstand stuitte, woog zwaar”, aldus Ollongren.

De provincie heeft de minister er niet van kunnen overtuigen dat Scherpenzeel een versterking van de bestuurskracht, die in de ogen van de provincie Gelderland ontbreekt, niet op eigen kracht kan bewerkstelligen. ,,Zeer waarschijnlijk vergt deze versterking een intensievere vorm van samenwerking met Barneveld, maar niet noodzakelijk een herindeling. Ik weet dat in het open overleg beide partijen elkaar niet helemaal konden vinden op dat vlak. Toch constateer ik dat het door Gelderland in gang gezette proces wel heeft bijgedragen aan een gevoel van urgentie en enige toenadering tussen partijen.”

De door de provincie Gelderland voorstelde doorontwikkeling van het Barneveldse kernenbeleid, om Scherpenzeel maximale zeggenschap te geven over het eigen dorp, vormt voor Ollongren ook een reden om nu niet met een herindeling door te gaan. Over hoe dit beleid eruit moet gaan zien, staan de twee gemeenten momenteel lijnrecht tegenover elkaar: Scherpenzeel wil een bestuurscommissie met formele bevoegdheid, Barneveld ziet hier niets in. ,,Het is de vraag of partijen elkaar in aanloop naar een herindeling op dit punt zullen gaan vinden”, aldus de minister. ,,Het risico dat er ook na de herindeling weerstand in de samenleving blijft, is dan ook reëel.” Een nieuw dorpen- en kernenbeleid kan een oplossing zijn om het bestuur ‘voldoende nabij’ te houden voor de inwoners van Scherpenzeel. ,,Maar het feit dat Scherpenzeel dit beschouwt als minder optimaal (ten opzichte van zelfstandigheid), maakt de opgave eerder groter dan kleiner.”

Volgens de minister hebben zich gedurende het fusieproces geen integriteitsschendingen voorgedaan. Het Scherpenzeelse verwijt dat de provincie Gelderland het zogenoemde ‘open overleg’ vooringenomen in was gegaan - met als enige uitkomst een herindeling - deelt zij ook niet. Ze ziet wel dat de betrokken partijen de afgelopen twee jaar geen open dialoog hebben gevoerd, zonder specifiek naar betrokken hoofdrolspelers te wijzen. ,,Alleen dan kunnen bestuurlijk complexe processen als deze tot een goed einde worden gebracht. De afgelopen twee jaar heeft het daar in deze procedure regelmatig aan ontbroken. Te vaak was er gedoe, conflict en onenigheid, met alle negatieve gevolgen voor personen en instituties van dien.”

Scherpenzeel, vlag, fusie
advertentie
advertentie