Scouts blij met 4e plaats
Scouts blij met 4e plaats Martin Florijn

Gemeente houdt rekening met bijdrage aan Scouting

12 augustus 2019 om 12:34 Overig

SCHERPENZEEL Scouting Scherpenzeel is met de gemeente in overleg over een financiële bijdrage in de kosten van de bouw van een nieuw pand aan de Breelaan.

Met het bestuur van de club is afgesproken dat zij nog deze zomer een definitieve en onderbouwde aanvraag indienen, zodat de raad in oktober kan beslissen over een kredietvoorstel.

BOUWRIJP MAKEN Scouting heeft in 2017 noodgedwongen de locatie op de Koepel moeten verlaten, omdat Landgoed Scherpenzeel daarvan na ruim zestig jaar de huur had opgezegd. De gemeente heeft destijds gezorgd voor een tijdelijke oplossing door Scouting een vierjarig huurcontract aan te bieden voor de boerderij aan de Nieuwstraat 99. Dit geeft de club tot juni 2021 de tijd om een nieuw pand te realiseren op de Breelaan. Het college heeft eerder al kenbaar gemaakt de gemeenteraad te gaan vragen om de kosten van het bouwrijp maken van de locatie voor rekening van de gemeente te laten komen. Deze kosten worden geschat op circa € 75.000. Daarnaast heeft het bestuur van Scouting de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage in de realisatiekosten van het nieuwe clubhuis.

De bouwkosten daarvan zijn fors hoger dan de gemiddelde calculatieprijs, vanwege extra eisen die worden gesteld aan brandveiligheid (geschikt voor overnachten van groepen jongeren), inbraakveiligheid en duurzaamheid. De scouting wil een zelfvoorzienend pand en daarnaast een groen dak en grijs watercircuit realiseren. De bouw kan slechts beperkt uit eigen middelen worden gerealiseerd. Voor de resterende kosten zoekt de club naar subsidie- en sponsorbijdragen en fondsenwerving.

INVESTERINGSBIJDRAGE Naast het bedrag voor het bouwrijp maken van de locatie verwacht het college dat Scouting een aanvraag zal indienen voor een investeringsbijdrage. Het college denkt op dit moment aan het verstrekken van een renteloze lening van nog eens maximaal € 75.000 en eventueel een bijdrage in de kosten voor brandveiligheid. In een memo aan de raad deelt het college mee in beginsel positief te staan tegenover een financiële ondersteuning van de nieuwbouwplannen. Daarbij wordt nadrukkelijk gemeld dat hierover nog geen harde toezeggingen zijn gedaan aan de Scouting.

,,Een definitieve aanvraag zal op zijn merites worden beoordeeld voordat wij een kredietvoorstel aan de raad toesturen. Een sluitend en realistisch dekkingsplan is daarbij een vereiste'', meldt het college, dat na het zomerreces verder wil gaan met een formeel ingekomen verzoek om financiële ondersteuning van het Scoutingbestuur.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie