Oude plekje op de Koepel
Oude plekje op de Koepel Scouting Scherpenzeel

Applaus voor bouw clubhuis scouting

6 november 2019 om 14:27 Politiek

SCHERPENZEEL Scouting Scherpenzeel kan verder met de plannen voor de bouw van een mooi en duurzaam clubhuis aan de Breelaan. Het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage die kan oplopen tot een totaalbedrag van ruim € 211.000 door de gemeenteraad werd beloond met een flinke yell van de scouts op de tribune, veel applaus en een woord van dank namens het verenigingsbestuur.
In de Opinieronde was al duidelijk dat de gemeenteraad het voorstel van het college, om € 89.000 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van de locatie en een renteloze lening van € 75.000 voor de bouw van het nieuwe clubhuis, wat aan de magere kant vond.
Onder leiding van CU-raadslid Aart van de Peut zijn de politieke fracties in gesprek gegaan over een wat ruimhartiger bijdrage. Dit leidde tot een unaniem gedragen voorstel om de renteloze lening op te hogen naar een bedrag van € 97.200 (terug te betalen in dertig jaar) en een toezegging dat het bedrag dat de Scouting door eigen acties bijeenbrengt door subsidie te verdubbelen tot maximaal € 25.000. Scouting Scherpenzeel werd door alle raadsfracties geprezen als een bloeiende vereniging met een belangrijke maatschappelijke en sociale taak in deze gemeente. Met deze nieuwbouw weet Scouting, sinds zij hun clubhuis op Landgoed Scherpenzeel hebben moeten verlaten, zich weer verzekerd van een definitieve locatie en ontstaat er ook ruimte om straks meer aspirant-leden van de wachtlijst toe te laten.

Een goede zaak, vond ook wethouder Tonnis van Dijk die liet weten dat het college het initiatief van de raad, om meer middelen beschikbaar stellen, van harte ondersteunde. Zonder verdere discussie kon burgemeester De Vries het aangepaste voorstel snel als aangenomen afhameren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie