Afbeelding
Pauw Media

Scherpenzeel bereid tot ‘exclusieve samenwerking’ met Barneveld

Politiek Fusie met Barneveld

BARNEVELD/SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel is bereid om een exclusieve samenwerkingsrelatie met Barneveld aan te gaan, zonder dat dit op termijn moet leiden tot een bestuurlijke fusie. Barneveld wil echter dat, voordat deze mogelijkheid verder wordt onderzocht, eerst wordt gewerkt aan herstel van de onderlinge relatie.

Die heeft in de ogen van het Barneveldse college en wethouders de afgelopen maanden een stevige deuk opgelopen. Dit blijkt uit gepubliceerde verslagen van twee bestuurlijke overleggen binnen het herindelingstraject tussen Gedeputeerde Staten van Gelderland en de colleges van Barneveld en Scherpenzeel. Aanvankelijk zat Scherpenzeel hier bij aan tafel, omdat ze zelfstandig wil blijven en zich niet kon vinden in de uitgangspunten van de provincie om het traject te starten. Dinsdag 8 december schoof Scherpenzeel voor het eerst aan, om te praten over de drie mogelijke varianten: zelfstandigheid, een duurzame ambtelijke samenwerking of een bestuurlijke fusie.

Voor dit overleg bespraken de deelnemers een ‘eerste aanzet tot een beschouwing van de varianten’, een document dat nog niet openbaar is gemaakt. Het Scherpenzeelse college reageert hierop dat het de duurzame ambtelijke samenwerking een interessante optie vindt, maar dat dit niet automatisch op termijn moet leiden tot een bestuurlijke fusie. Zonder die ‘stip aan de horizon’ zou dit de meest kansrijke optie zou, zo staat in het verslag.

De gemeente Barneveld heeft het gehele proces aangegeven die ‘stip aan de horizon’ te willen bij een keuze voor die variant. In de vergadering van 8 december herhaalt het Barneveldse college - vertegenwoordigd door burgemeester Asje van Dijk, wethouder Hans van Dalen en gemeentesecretaris Erik van Steden - het standpunt dat die variant alleen denkbaar is bij perspectief op een bestuurlijke fusie. ,,Uit de praktijk blijkt dat de kwaliteit van de samenwerking en de relatie het eindperspectief beïnvloeden”, laat ‘Barneveld’ optekenen. ,,In het algemeen zal bij een slechte samenwerking/relatie er eerder behoefte zijn aan bestuurlijke fusie dan bij een goed verlopende samenwerking in een goede relatie.” 

Het Barneveldse college wil daarom dat, voordat de samenwerkingsvariant nader wordt verkend, er eerst gewerkt moet worden aan herstel van de onderlinge relatie. ,,Er is in het recente verleden het nodige gezegd en gebeurd, dat nog in de weg zit om tot een inhoudelijke discussie over een dergelijke variant te kunnen komen. De vertrouwensrelatie is behoorlijk geschaad.” Voorbeelden van uitspraken en gebeurtenissen blijven hierin onvermeld. B. en w. van Scherpenzeel erkennen hierop dat eerst de kou uit de lucht moet en dat zij bereid zijn hier ‘stappen in te zetten’. ,,Er is in Scherpenzeel - wellicht wat moeilijk zichtbaar - een grote genegenheid richting Barneveld als mogelijke samenwerkingspartner”, zeggen zij. Zij zien een type samenwerking als momenteel bestaat tussen de gemeenten Renswoude en Veenendaal als een voorbeeld van hoe zoiets zou kunnen werken. ,,In principe zijn wij bereid om te kiezen voor een exclusieve samenwerkingsrelatie met Barneveld.”

Afgelopen dinsdag 15 december kregen de gesprekken tussen de drie partijen een vervolg, in een vergadering waarvan het verslag nog niet is gepubliceerd. In een gezamenlijke verklaring houden zij zich op de vlakte over de inhoud. ,,De delegaties hebben kennis genomen van de laatste rapportages en van gedachten gewisseld over de drie mogelijke varianten.” De provincie Gelderland is nu aan zet, als de partij die het herindelingstraject voor Scherpenzeel en Barneveld startte. Voor 14 januari 2021 maken Gedeputeerde Staten een keuze uit een van de opties.

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie