Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de afronding van de renovatie.
Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de afronding van de renovatie. Margreet Hendriks

Grote Kerk weer in opbouw

Religie

SCHERPENZEEL De renovatie van de grote kerk verloopt voorspoedig. De vrijdragende vloer van Belgisch hardsteen, op een aantal plaatsen gecombineerd met de originele eeuwenoude houten vloerdelen van het monument, is gelegd. Ook de oude grafstenen in het koorgedeelte zijn teruggeplaatst. Inmiddels is gestart met het terugplaatsen van de karakteristieke kerkbanken. ,,Als alles goed gaat kunnen we 15 december weer gaan kerken in ons eigen gebouw’’, aldus kerkrentmeester Wout van de Kleut. ,,De officiële ingebruikname hebben we gepland voor zaterdag 15 februari; dan weten we zeker dat ook de allerlaatste opleverpuntjes achter de rug zijn.

[ENORM TROTS] Van de Kleut is enorm trots op de manier waarop de vloerrenovatie is verlopen. ,,Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is, valt het nog mee dat we er straks maar 37 weken uit zijn geweest. Het was echt een gigantisch werk. Het meest trots ben ik nog op het feit dat we deze renovatie in dit rijksmonument voor elkaar hebben gekregen met allemaal lokale en regionale bedrijven, zoals Delfgou architecten, aannemer Osnabrugge, installatiebedrijf Dikkenberg, Stam & De Lange (natuurstenen vloer en zerken) en Den Boer Elektrotechniek. De laatste is momenteel druk bezig met de bekabeling voor allerlei zaken, zoals de geluidsinstallatie en de verlichting.’’

[PIJPAARDEWERK] Bij het lichten van de vloer in het van oorsprong veertiende-eeuwse gebouw werd gehoopt dat dit nieuwe archeologische informatie en vondsten zou kunnen opleveren. Dat liep niet uit op een teleurstelling. Zo bleek een grafkelder waarvan werd gedacht dat die was dicht gestort van binnen nog intact te zijn, kwam er een tot nu toe onbekende grafsteen tevoorschijn en werden er onder andere enkele fragmenten aardewerk en pijpaardewerk gevonden. De oudste daarvan dateert vanaf de twaalfde of vroeg dertiende eeuw en het jongste uit de zestiende eeuw. In het zand onder de vloer zijn ook zogenoemde knekels (botresten) aangetroffen. Ze zijn verzameld en in een speciale kist onder de nieuwe vloer herbegraven. Voor het bestaan van een priestergang (onderdoorgang) richting Huis Scherpenzeel zijn geen directe aanwijzingen gevonden, hoewel de lokale historicus Henk van Woudenberg zijn zoektocht hiernaar voorlopig nog steeds voortzet.

[PREEKSTOEL OP ROLLETJES] Van de Kleut suggereert dat er op een later moment wellicht in een expositie aandacht zal worden besteed aan de meest bijzondere vondsten die tijdens het werk zijn gedaan. Op dit moment gaat echter alle aandacht uit naar de afronding van de renovatie en het terugplaatsen van het kerkmeubilair. Zo worden de zijbanken ingekort om meer ruimte te creëren in de gangpaden en vooral het middenpad. De wanden moeten worden schoongemaakt en de Belgisch hardstenen nog verder worden bewerkt (gezoet). Verder is er overleg over het verplaatsbaar maken van de zeventiende-eeuwse preekstoel (op rolletjes) en worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het verlichtingsplan dat de kerk gaat voorzien van 'uitgekiende en duurzame verlichting'. Over een nieuwe aanlichting van de kerk aan de buitenzijde zijn afspraken gemaakt met de gemeente; die zal naar verwachting zijn aangebracht voor de formele ingebruikneming van de kerk in februari 2020.

,,Er zijn nog zoveel dingen die moeten gebeuren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op 15 december weer de eerste dienst kunnen houden in deze weer zo goed als nieuwe grote kerk’’, zegt Van de Kleut. ,,Daar werken we in elk geval hard aan.’’

Van de Kleut is enorm trots op de manier waarop de vloerrenovatie is verlopen.
advertentie