Het college heeft alle correspondentie over het door het college ingediende bezwaarschrift, die tijdens het zomerreces heeft plaatsgevonden, toegevoegd aan een informatiememo aan de gemeenteraad. Daaruit blijkt dat GS zich in eerste instantie op het standpunt stelde dat niet het college, maar alleen de burgemeester bevoegd is om de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen c.q. een derg...