Afbeelding
Foto door cottonbro via Pexels

Een ongeluk zit bij bedrijven in een klein hoekje: wie draait op voor gemaakte schade?

18 januari 2022 om 07:20 Partnercontent

Heb je een bedrijf dan loop je verschillende risico’s. Dat geldt voor eenmanszaken waar je als zzp-er zelf werkzaamheden voor verricht, maar ook voor bedrijven met personeel. Een van de risico’s voor bedrijven is dat er in verband met uitvoering van werk schade kan worden toegebracht aan materiële zaken of aan personen, zodat er letselschade ontstaat. Om de gevolgen van deze risico’s weg te nemen, is het zeker aan te raden te overwegen om voor het bedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten. Een ongeluk zit ook voor bedrijven in een klein hoekje en je loopt kans op te draaien voor gemaakte schade.

Aansprakelijkheid werkgever

Als een werknemer schade veroorzaakt tijdens het werk dan is de werkgever daarvoor doorgaans aansprakelijk. Dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de eigen werknemers. Zo behoort het onder meer tot de verantwoordelijkheid dat personeel in staat is om op een goede en veilige manier het werk uit te voeren. Maakt een werknemer wat kapot van een ander tijdens een klus bij bijvoorbeeld een klant thuis dan draait de werkgever daarvoor op. Krijgt een werknemer een bedrijfsongeval en is de werkgever tekort geschoten in de zorgplicht dan is het bedrijf aansprakelijk te stellen. Dit soort situaties komen regelmatig voor en om dat risico te dekken, is het mogelijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid werknemer

Het is niet zo dat een bedrijf altijd aansprakelijk is voor schade die door een werknemer is gemaakt. Een werknemer is bijvoorbeeld zelf aansprakelijk indien er opzet in het spel is en de schade dus expres is veroorzaakt. Ook als er sprake is van bewust roekeloos handelen, geldt dat de werknemer zelf aansprakelijk is te stellen voor de gemaakte schade. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer niet voorzichtig genoeg is of opzettelijk veel risico neemt bij de uitvoering van werkzaamheden en dat als bewust roekeloos handelen is aan te merken. Zo is een werknemer zelf eveneens aansprakelijk indien er bewust een verkeersovertreding wordt gemaakt, zoals met te hoge snelheid rijden. Mocht de werkgever echter schuldig zijn aan een overtreding, zoals werknemers de weg opsturen met een bedrijfswagen die te zwaar beladen is dan geldt dat het bedrijf de eventuele boete dient te betalen.

Aansprakelijkheid voor schade

Het is mogelijk dat er afspraken zijn aangaande de aansprakelijkheidsstelling voor schade. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt die in een cao zijn opgenomen of die in een arbeidsovereenkomst staan. Zo is het eveneens mogelijk dat bedrijven specifieke regels voorschrijven. Indien er sprake is van voorgeschreven bedrijfsregels dan geldt dat deze in het kader van aansprakelijkheid niet zondermeer geldig zijn. Je dient als werkgever dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zoals de regels schriftelijk kenbaar maken aan werknemers. Ook is het dan belangrijk dat werknemers de gelegenheid hebben zich tegen schade te verzekeren, want anders geldt dat het bedrijf alsnog aansprakelijk is te stellen voor schade. Verder dienen de regels in elk geval niet onredelijk te zijn.

advertentie
advertentie