De entree van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt gesitueerd in het pand van de voormalige bloemenwinkel aan de Vijverlaan
De entree van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt gesitueerd in het pand van de voormalige bloemenwinkel aan de Vijverlaan Margreet Hendriks

Noodopvang Oekraïners definitief gesloten

Maatschappelijk

SCHERPENZEEL Het voormalige pand van de Aldi aan de Dorpsstraat staat weer leeg. De crisisnoodopvang voor Oekraïners is verhuisd naar de gemeente Westervoort. 

Met hulp van vrijwilligers heeft het Rode Kruis, die de opvanglocatie in Scherpenzeel in de afgelopen tijd draaiende hield, het pand helemaal ontruimd. De eerdere suggestie van burgemeester Jaeger om het winkelpand indien mogelijk wellicht nog een poosje te gaan gebruiken als opvanglocatie voor (jonge) asielzoekers om het asielzoekerscentrum in Ter Apel wat te ontlasten, lijkt vooralsnog niet aan de orde.

VERHUISD NAAR WESTERVOORT De crisisnoodopvang in Scherpenzeel, waar plaats was voor circa 80 vluchtelingen, werd begin mei geopend voor de duur van zes weken als onderdeel van een rouleersysteem van gemeenten in de Veiligheidsregio Regio Geldenland Midden. De locatie, van waaruit de vluchtelingen uit de Oekraïne binnen enkele dagen werden doorgeleid naar langduriger opvang in de regio, werd gerund door medewerkers van de gemeente en tal van Scherpenzeelse vrijwilligers. Omdat de vraag naar opvanglocaties onverminderd hoog bleef, werd kort na de sluiting eind juni bekend dat de noodopvang in het voormalige winkelpand vanaf 15 juli tot en met eind september opnieuw open zou gaan. Om de druk op de gemeentelijke organisatie te beperken werd de coördinatie en bemensing van de doorstroomlocatie voor de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, uitbesteed aan het Rode Kruis met ondersteuning van (lokale) vrijwilligers. Na tweemaal een verlenging van de periode is de crisisnoodopvang in Scherpenzeel afgelopen week dan toch definitief gesloten en verhuisd naar de gemeente Westervoort.

OORLOGSGEBIED Wat er op korte termijn gaat gebeuren met het voormalige winkelpand zal ook met name afhangen van het verloop van de bestemmingsplanprocedure, waardoor op die plek nieuwbouw met appartementen kan plaatsvinden. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State waarover één dezer dagen uitspraak wordt verwacht. Wanneer de bezwaren verworpen worden, is de kans groot dat de eigenaar snel zal overgaan tot sloop van de huidige bebouwing.

Burgemeester Wimar Jaeger kijkt in elk geval tevreden terug op de afgelopen periode van crisisnoodopvang. ,,Het is mooi dat we al die maanden nieuw in Nederland aangekomen vluchtelingen uit de Oekraïne de eerste opvang konden bieden. Dankzij vrijwilligers en het Rode Kruis was er een warm bed, een warme maaltijd en een warme arm om de schouder van mensen met verschrikkelijke verhalen. Soms zagen de vluchtelingen er anders uit dan we in ons dorp verwachtten. Dat leverde ook onzekerheid op en heel soms een wanklank. Belangrijkste is dat we honderden mensen uit een oorlogsgebied een eerste helpende hand konden bieden. En dat is voor deze vluchtelingen essentieel geweest om weer enige vorm van bestaanszekerheid te voelen. Ik ben iedereen die daar met hart en ziel aan meewerkte intens dankbaar voor.’’

advertentie
advertentie